Dịch kết hôn, khai sinh, giấy chứng tử và Ukraina văn bản pháp luật khác vào Vietnam + chứng nhận, chứng và vận chuyển

Bởi vì một số cơ quan chính phủ yêu cầu dịch tài liệu phải được chứng nhận và công chứng, chúng ta có thể xác nhận và công chứng tài liệu dịch theo yêu cầu của khách hàng. cấp giấy chứng nhận tài liệu, theo quy định của trang web một quan chức Mỹ, chỉ đơn giản có nghĩa là chúng tôi ký một tuyên bố rằng chúng ta là có thẩm quyền để thực hiện các dịch và rằng bản dịch là chính xác.

dịch tài liệu chúng tôi có thể được công chứng bởi một công chứng, nếu cần thiết, do đó xác minh tính xác thực của bản dịch.

văn bản xác nhận được yêu cầu trong các ứng dụng cho đăng ký kết hôn, giấy phép cư trú, giấy phép lao động, trợ cấp hưu trí, và trong nhiều trường hợp khác. Tất cả các văn bản dịch của chúng tôi được đọc lại và chỉnh sửa.

Tỷ lệ cho hầu hết các văn bản đã ban hành ở Nga, Ukraine, và các quốc gia khác của CIS, bao gồm tài liệu ban hành ở Liên Xô cũ được cố định

Ukraina phụ lục về văn bằng giáo dục đại học dịch công chứng Phụ lục về văn bằng ... Ukraina đến Anh
$99.98
Thêm vào giỏ hàng
Ukraina bằng tốt nghiệp trung học phổ thông dịch công chứng Bằng tốt nghiệp Trun... Ukraina đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Ukraina băng lai dịch công chứng Băng lai Ukraina đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Ukraina ussr giấy khai sinh dịch công chứng USSR Giấy khai sinh Ukraina đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Ukraina hồ sơ học tập dịch công chứng Hồ sơ học tập Ukraina đến Anh
$69.95
Thêm vào giỏ hàng
Ukraina cao học cử nhân văn bằng dịch công chứng Cao học Cử nhân Văn ... Ukraina đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Ukraina giấy ly hôn dịch công chứng Giấy ly hôn Ukraina đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Ukraina cao học bằng thạc sĩ dịch công chứng Cao học Bằng Thạc Sĩ Ukraina đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Ukraina hộ chiếu dịch công chứng Hộ chiếu Ukraina đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Ukraina giấy chứng nhận kết hôn dịch công chứng Giấy chứng nhận kết ... Ukraina đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Ukraina cảnh sát thông quan dịch công chứng Cảnh sát thông quan Ukraina đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Ukraina giấy chứng tử dịch công chứng Giấy chứng tử Ukraina đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Ukraina giấy chứng nhận nhận con nuôi dịch công chứng Giấy chứng nhận nhận... Ukraina đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Ukraina thẻ ghi nhận chích ngừa dịch công chứng Thẻ Ghi Nhận Chích N... Ukraina đến Anh
$59.95
Thêm vào giỏ hàng