Dịch kết hôn, khai sinh, giấy chứng tử và Malawi văn bản pháp luật khác vào Vietnam + chứng nhận, chứng và vận chuyển

Bởi vì một số cơ quan chính phủ yêu cầu dịch tài liệu phải được chứng nhận và công chứng, chúng ta có thể xác nhận và công chứng tài liệu dịch theo yêu cầu của khách hàng. cấp giấy chứng nhận tài liệu, theo quy định của trang web một quan chức Mỹ, chỉ đơn giản có nghĩa là chúng tôi ký một tuyên bố rằng chúng ta là có thẩm quyền để thực hiện các dịch và rằng bản dịch là chính xác.

dịch tài liệu chúng tôi có thể được công chứng bởi một công chứng, nếu cần thiết, do đó xác minh tính xác thực của bản dịch.

văn bản xác nhận được yêu cầu trong các ứng dụng cho đăng ký kết hôn, giấy phép cư trú, giấy phép lao động, trợ cấp hưu trí, và trong nhiều trường hợp khác. Tất cả các văn bản dịch của chúng tôi được đọc lại và chỉnh sửa.

Tỷ lệ cho hầu hết các văn bản đã ban hành ở Nga, Ukraine, và các quốc gia khác của CIS, bao gồm tài liệu ban hành ở Liên Xô cũ được cố định

Chichewa giấy khai sinh dịch công chứng Giấy khai sinh Chichewa đến Anh
$49.99
Thêm vào giỏ hàng
Chichewa hộ chiếu dịch công chứng Hộ chiếu Chichewa đến Anh
$49.99
Thêm vào giỏ hàng
Chichewa giấy chứng nhận kết hôn dịch công chứng Giấy chứng nhận kết ... Chichewa đến Anh
$49.99
Thêm vào giỏ hàng
Chichewa giấy chứng tử dịch công chứng Giấy chứng tử Chichewa đến Anh
$49.99
Thêm vào giỏ hàng
Chichewa giấy ly hôn dịch công chứng Giấy ly hôn Chichewa đến Anh
$49.99
Thêm vào giỏ hàng