Dịch giáo dục tài liệu từ khắp nơi trên thế giới + công chứng viên ở Mỹ

Bởi vì một số cơ quan chính phủ yêu cầu dịch tài liệu phải được chứng nhận và công chứng, chúng ta có thể xác nhận và công chứng tài liệu dịch theo yêu cầu của khách hàng. cấp giấy chứng nhận tài liệu, theo quy định của trang web một quan chức Mỹ, chỉ đơn giản có nghĩa là chúng tôi ký một tuyên bố rằng chúng ta là có thẩm quyền để thực hiện các dịch và rằng bản dịch là chính xác.

dịch tài liệu chúng tôi có thể được công chứng bởi một công chứng, nếu cần thiết, do đó xác minh tính xác thực của bản dịch.

văn bản xác nhận được yêu cầu trong các ứng dụng cho đăng ký kết hôn, giấy phép cư trú, giấy phép lao động, trợ cấp hưu trí, và trong nhiều trường hợp khác. Tất cả các văn bản dịch của chúng tôi được đọc lại và chỉnh sửa.

Tỷ lệ cho hầu hết các văn bản đã ban hành ở Nga, Ukraine, và các quốc gia khác của CIS, bao gồm tài liệu ban hành ở Liên Xô cũ được cố định

đánh bóng bằng tốt nghiệp bổ sung dịch công chứng Bằng tốt nghiệp bổ s... đánh bóng đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
đánh bóng văn bằng bổ sung 2 dịch công chứng Văn bằng bổ sung 2 đánh bóng đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
đánh bóng bằng tốt nghiệp trung học dịch công chứng Bằng tốt nghiệp trun... đánh bóng đến Anh
$36.97
Thêm vào giỏ hàng
Séc bằng cấp dịch công chứng Bằng cấp Séc đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Séc bằng tốt nghiệp bổ sung dịch công chứng Bằng tốt nghiệp bổ s... Séc đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Ukraina phụ lục về văn bằng giáo dục đại học dịch công chứng Phụ lục về văn bằng ... Ukraina đến Anh
$99.98
Thêm vào giỏ hàng
Bulgaria bằng tốt nghiệp trung học dịch công chứng Bằng tốt nghiệp trun... Bulgaria đến Anh
$36.97
Thêm vào giỏ hàng
đánh bóng bằng cấp dịch công chứng Bằng cấp đánh bóng đến Anh
$53.98
Thêm vào giỏ hàng
Estonia giấy chứng nhận bổ sung giáo dục trung học dịch công chứng Giấy chứng nhận bổ s... Estonia đến Anh
$36.97
Thêm vào giỏ hàng
Estonia bằng thạc sỹ dịch công chứng Bằng thạc sỹ Estonia đến Anh
$36.97
Thêm vào giỏ hàng
người Nga phụ lục về văn bằng giáo dục đại học dịch công chứng Phụ lục về văn bằng ... người Nga đến Anh
$99.98
Thêm vào giỏ hàng
người Nga hồ sơ học tập dịch công chứng Hồ sơ học tập người Nga đến Anh
$69.95
Thêm vào giỏ hàng
Ukraina cao học cử nhân văn bằng dịch công chứng Cao học Cử nhân Văn ... Ukraina đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Ukraina cao học bằng thạc sĩ dịch công chứng Cao học Bằng Thạc Sĩ Ukraina đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
người Lithuania bằng cử nhân dịch công chứng Bằng Cử Nhân người Lithuania đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
người Nga cao đẳng giáo dục chuyên gia diploma dịch công chứng Cao đẳng Giáo dục Ch... người Nga đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng