Dịch, xác nhận quan trọng, giáo dục và các văn bản khác để hợp pháp hóa chúng ở Mỹ

Bởi vì một số cơ quan chính phủ yêu cầu dịch tài liệu phải được chứng nhận và công chứng, chúng ta có thể xác nhận và công chứng tài liệu dịch theo yêu cầu của khách hàng. cấp giấy chứng nhận tài liệu, theo quy định của trang web một quan chức Mỹ, chỉ đơn giản có nghĩa là chúng tôi ký một tuyên bố rằng chúng ta là có thẩm quyền để thực hiện các dịch và rằng bản dịch là chính xác.

dịch tài liệu chúng tôi có thể được công chứng bởi một công chứng, nếu cần thiết, do đó xác minh tính xác thực của bản dịch.

văn bản xác nhận được yêu cầu trong các ứng dụng cho đăng ký kết hôn, giấy phép cư trú, giấy phép lao động, trợ cấp hưu trí, và trong nhiều trường hợp khác. Tất cả các văn bản dịch của chúng tôi được đọc lại và chỉnh sửa.

Tỷ lệ cho hầu hết các văn bản đã ban hành ở Nga, Ukraine, và các quốc gia khác của CIS, bao gồm tài liệu ban hành ở Liên Xô cũ được cố định

Anh giấy khai sinh của hoa kỳ california dịch công chứng Giấy khai sinh của H... Anh đến Anh
$59.99
Thêm vào giỏ hàng
người Tây Ban Nha hộ chiếu dịch công chứng Hộ chiếu người Tây Ban Nha đến Anh
$49.99
Thêm vào giỏ hàng
Anh hộ chiếu dịch công chứng Hộ chiếu Anh đến Anh
$49.99
Thêm vào giỏ hàng
Anh giấy chứng nhận kết hôn dịch công chứng Giấy chứng nhận kết ... Anh đến Anh
$49.99
Thêm vào giỏ hàng
người Tây Ban Nha giấy chứng tử dịch công chứng Giấy chứng tử người Tây Ban Nha đến Anh
$49.99
Thêm vào giỏ hàng
Bulgaria giấy khai sinh dịch công chứng Giấy khai sinh Bulgaria đến Anh
$46.97
Thêm vào giỏ hàng
người Tây Ban Nha giấy ly hôn dịch công chứng Giấy ly hôn người Tây Ban Nha đến Anh
$49.99
Thêm vào giỏ hàng
đánh bóng bằng tốt nghiệp bổ sung dịch công chứng Bằng tốt nghiệp bổ s... đánh bóng đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Bulgaria giấy chứng nhận kết hôn dịch công chứng Giấy chứng nhận kết ... Bulgaria đến Anh
$46.97
Thêm vào giỏ hàng
người Nga ussr giấy khai sinh dịch công chứng USSR Giấy khai sinh người Nga đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
người Tây Ban Nha giấy khai sinh dịch công chứng Giấy khai sinh người Tây Ban Nha đến Anh
$49.99
Thêm vào giỏ hàng
người Nga giấy khai sinh dịch công chứng Giấy khai sinh người Nga đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Estonia giấy ly hôn dịch công chứng Giấy ly hôn Estonia đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
đánh bóng văn bằng bổ sung 2 dịch công chứng Văn bằng bổ sung 2 đánh bóng đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
người Nga giấy chứng nhận kết hôn dịch công chứng Giấy chứng nhận kết ... người Nga đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng
Bêlarút giấy chứng tử dịch công chứng Giấy chứng tử Bêlarút đến Anh
$26.97
Thêm vào giỏ hàng