به همه قزاقستان فایل ها

قزاقستان divorce certificate ترجمه گواهی از جانب قرقیزستان

Divorce certificate مشخصات

Свидетельство о расторжении брака является очень важным документом: именно эта «бумажка» подтверждает тот факт, что человек расторг брак. Как правило, разводиться можно через ЗАГС или по решению суда. Конечно, намного проще разводиться через ЗАГС, однако сделать это можно только тогда, когда супруги не имеют друг к другу никаких претензий (чаще всего имущественного характера), и у них нет детей. В этом случае они оплачивают госпошлину и в назначенное время приходят за свидетельством.

Divorce certificate حقایق سریع

زوج زبانی:
 • قرقیزستان - انگلیسی
در صادر:
 • قزاقستان
 • برای فایل برنامه های کاربردی در:
 • ایالات متحده آمریکا
 • نوع:
  • گواهی طلاق

  قزاقستان Divorce certificate فرایند ترجمه

  شما

  1. سفارش ترجمه گواهی طلاق قرقیزستان-Persian

  ما

  1. اعلام پذیرش کار
  2. ترجمه گواهی طلاق به Persian
  3. گواهی (مهر و موم) ترجمه گواهی طلاق
  4. محضر سند ترجمه شده، در صورت درخواست
  5. کشتی سند را به شما از طریق ایمیل
  6. کشتی سخت کپی از آن را از طریق ایمیل به طور منظم، در صورت درخواست

  شما

  1. تائید می رسید از ترجمه گواهی طلاق
  2. استفاده از گواهی طلاق ترجمه شده در USCIS، کالج، و غیره

  قزاقستان Divorce certificate پیش نمایش

  قرقیزستان divorce certificate ترجمه گواهی

  قزاقستان Divorce certificate دانلود pdf

  Divorce certificate در PDF
  قرقیزستان divorce certificate ترجمه گواهی
  Divorce certificate
  رتبه:
  • rating star
  • rating star
  • rating star
  • rating star
  • rating star
  • قیمت
  • $26.97
  اضافه شده به گاری (0)

  دیگر اسناد قزاقستان شما ممکن است علاقه مند