به همه استونیایی فایل ها

استونیایی death certificate ترجمه گواهی از جانب استونیایی

Death certificate مشخصات

Свиде́тельство о смерти — свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния — факта смерти человека. В этом документе содержится информация об имени человека, дате его смерти, а также причине смерти. Как правило, свидетельство о смерти является основным и единственным документом смерти человека.

Death certificate حقایق سریع

زوج زبانی:
 • استونیایی - انگلیسی
در صادر:
 • استونی
 • برای فایل برنامه های کاربردی در:
 • ایالات متحده آمریکا
 • نوع:
  • گواهی فوت

  استونی Death certificate فرایند ترجمه

  شما

  1. سفارش ترجمه گواهی فوت استونیایی-Persian

  ما

  1. اعلام پذیرش کار
  2. ترجمه گواهی فوت به Persian
  3. گواهی (مهر و موم) ترجمه گواهی فوت
  4. محضر سند ترجمه شده، در صورت درخواست
  5. کشتی سند را به شما از طریق ایمیل
  6. کشتی سخت کپی از آن را از طریق ایمیل به طور منظم، در صورت درخواست

  شما

  1. تائید می رسید از ترجمه گواهی فوت
  2. استفاده از گواهی فوت ترجمه شده در USCIS، کالج، و غیره

  استونی Death certificate پیش نمایش

  استونیایی death certificate ترجمه گواهی

  استونی Death certificate دانلود pdf

  Death certificate در PDF
  استونیایی death certificate ترجمه گواهی
  Death certificate
  رتبه:
  • rating star
  • rating star
  • rating star
  • rating star
  • rating star
  • قیمت
  • $46.97
  اضافه شده به گاری (0)

  دیگر اسناد استونی شما ممکن است علاقه مند