ترجمه آموزشی اسناد از سراسر جهان + عمومی دفتر اسناد رسمی در ایالات متحده

از آنجا که برخی از سازمان های دولتی نیاز به ترجمه سند به گواهی محضری و، ما می توانیم گواهی و محضر مدارک ترجمه شده به درخواست مشتری. صدور گواهینامه سند، به عنوان وب سایت یکی از مقامات آمریکایی تعریف شده است، به این معناست که ما یک اعلامیه که ما صالح به ترجمه انجام هستند و ترجمه دقیق است وارد سیستم شوید.

ترجمه سند ما می تواند توسط یک دفتر اسناد رسمی محضری، در صورت لزوم، در نتیجه بررسی اعتبار ترجمه.

اسناد گواهی در برنامه های کاربردی برای ثبت نام ازدواج، اجازه اقامت، اجازه کار، مزایای بازنشستگی مورد نیاز، و در بسیاری از موارد دیگر است. همه مدارک ترجمه شده ما ویرایش و ویرایش شده است.

نرخ برای بسیاری از اسناد و مدارک صادر در روسیه، اوکراین و دیگر کشورهای کشورهای مستقل مشترک المنافع، از جمله اسناد صادر شده در اتحاد جماهیر شوروی سابق ثابت هستند

لهستانی diploma supplement ترجمه گواهی Diploma supplement لهستانی به انگلیسی
$26.97
افزودن به سبد خرید
لهستانی diploma supplement 2 ترجمه گواهی Diploma supplement 2 لهستانی به انگلیسی
$26.97
افزودن به سبد خرید
لهستانی certificate of secondary education ترجمه گواهی Certificate of secon... لهستانی به انگلیسی
$36.97
افزودن به سبد خرید
کشور چک diploma ترجمه گواهی Diploma کشور چک به انگلیسی
$26.97
افزودن به سبد خرید
کشور چک diploma supplement ترجمه گواهی Diploma supplement کشور چک به انگلیسی
$26.97
افزودن به سبد خرید
اوکراین higher education diploma addendum ترجمه گواهی Higher education Dip... اوکراین به انگلیسی
$99.98
افزودن به سبد خرید
بلغاری certificate of secondary education ترجمه گواهی Certificate of secon... بلغاری به انگلیسی
$36.97
افزودن به سبد خرید
لهستانی diploma ترجمه گواهی Diploma لهستانی به انگلیسی
$53.98
افزودن به سبد خرید
استونیایی certificate of secondary education supplement ترجمه گواهی Certificate of secon... استونیایی به انگلیسی
$36.97
افزودن به سبد خرید
استونیایی master's degree diploma ترجمه گواهی Master's degree dipl... استونیایی به انگلیسی
$36.97
افزودن به سبد خرید
روسی higher education diploma addendum ترجمه گواهی Higher education dip... روسی به انگلیسی
$99.98
افزودن به سبد خرید
روسی academic record ترجمه گواهی Academic record روسی به انگلیسی
$69.95
افزودن به سبد خرید
اوکراین higher education bachelor's diploma ترجمه گواهی Higher education Bac... اوکراین به انگلیسی
$26.97
افزودن به سبد خرید
اوکراین higher education master's diploma ترجمه گواهی Higher education Mas... اوکراین به انگلیسی
$26.97
افزودن به سبد خرید
لیتوانیایی bachelor's degree diploma ترجمه گواهی Bachelor's degree di... لیتوانیایی به انگلیسی
$26.97
افزودن به سبد خرید
روسی higher education specialist diploma ترجمه گواهی Higher education Spe... روسی به انگلیسی
$26.97
افزودن به سبد خرید