به همه بلاروس فایل ها

بلاروس birth certificate ترجمه گواهی از جانب بلاروسی

Birth certificate مشخصات

Свиде́тельство о рожде́нии — свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния — факта рождения ребёнка. В этом документе содержится информация об имени ребёнка, дате его рождения, а также именах его родителей. Как правило, свидетельство о рождении является основным и единственным документом до момента достижения ребёнком возраста, когда выдаётся общегражданский паспорт.

جمعیت بلاروس 9481521 در سراسر مردم است. این بدان معنی است بیش از 9481521 شناسنامهs در بلاروس در 50 سال گذشته صادر شده است. همه بلاروسs خواهد مهاجرت یا در حال حاضر به آمریکا یا هر کشور دیگری مهاجرت و در نتیجه ممکن است نیاز به ترجمه و یا گواهی محضری vital سند خود. ما شرط می بندم شما یکی که ممکن شناسنامه ترجمه گواهی به آنها نیاز دارید

Birth certificate حقایق سریع

زوج زبانی:
 • بلاروسی - انگلیسی
در صادر:
 • بلاروس
 • برای فایل برنامه های کاربردی در:
 • ایالات متحده آمریکا
 • نوع:
  • شناسنامه

  بلاروس Birth certificate فرایند ترجمه

  شما

  1. سفارش ترجمه شناسنامه بلاروسی-Persian

  ما

  1. اعلام پذیرش کار
  2. ترجمه شناسنامه به Persian
  3. گواهی (مهر و موم) ترجمه شناسنامه
  4. محضر سند ترجمه شده، در صورت درخواست
  5. کشتی سند را به شما از طریق ایمیل
  6. کشتی سخت کپی از آن را از طریق ایمیل به طور منظم، در صورت درخواست

  شما

  1. تائید می رسید از ترجمه شناسنامه
  2. استفاده از شناسنامه ترجمه شده در USCIS، کالج، و غیره

  بلاروس Birth certificate پیش نمایش

  بلاروسی birth certificate ترجمه گواهی

  بلاروس Birth certificate دانلود pdf

  Birth certificate در PDF
  بلاروسی birth certificate ترجمه گواهی
  Birth certificate
  رتبه:
  • rating star
  • rating star
  • rating star
  • rating star
  • rating star
  • قیمت
  • $26.97
  اضافه شده به گاری (0)

  دیگر اسناد بلاروس شما ممکن است علاقه مند