Μετάφραση Ζωτικής σημασίας έγγραφα από όλο τον κόσμο + συμβολαιογράφο στις ΗΠΑ

Επειδή ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες απαιτούν πιστοποίηση και συμβολαιογραφική μετάφραση εγγράφων, μπορούμε να πιστοποιήσουμε και να επικυρώσουμε μεταφρασμένα έγγραφα κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η πιστοποίηση εγγράφων, όπως ορίζεται από έναν επίσημο ιστότοπο των ΗΠΑ, σημαίνει απλώς ότι υπογράφετε δήλωση ότι είμαστε αρμόδιοι για την εκτέλεση της μετάφρασης και ότι η μετάφραση είναι ακριβής.

Οι μεταφράσεις εγγράφων μπορούν να είναι συμβολαιογραφημένες από συμβολαιογράφο, εάν είναι απαραίτητο, επαληθεύοντας έτσι την αυθεντικότητα της μετάφρασης.

Πιστοποιητικά έγγραφα απαιτούνται σε αιτήσεις για εγγραφές γάμου, άδειες διαμονής, άδειες εργασίας, συνταξιοδοτικές παροχές και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Όλα τα μεταφρασμένα μας έγγραφα είναι διορθωμένα και επεξεργασμένα.

Τα ποσοστά για τα περισσότερα έγγραφα που εκδίδονται στη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλα κράτη της ΚΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που εκδίδονται στην πρώην ΕΣΣΔ, είναι σταθερά

Αγγλικά αμερικανικό πιστοποιητικό γέννησης california πιστοποιημένη μετάφραση Αμερικανικό πιστοποι... Αγγλικά προς την Αγγλικά
$59.99
Προσθήκη στο καλάθι
Ισπανικά διαβατήριο πιστοποιημένη μετάφραση Διαβατήριο Ισπανικά προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Αγγλικά διαβατήριο πιστοποιημένη μετάφραση Διαβατήριο Αγγλικά προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Αγγλικά πιστοποιητικό γάμου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό γάμου Αγγλικά προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Ισπανικά πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου Ισπανικά προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Ισπανικά πιστοποιητικό διαζυγίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... Ισπανικά προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Βούλγαρος πιστοποιητικό γέννησης πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό γέννησης Βούλγαρος προς την Αγγλικά
$46.97
Προσθήκη στο καλάθι
Βούλγαρος πιστοποιητικό γάμου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό γάμου Βούλγαρος προς την Αγγλικά
$46.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική εσσδ πιστοποιητικό γέννησης πιστοποιημένη μετάφραση ΕΣΣΔ Πιστοποιητικό γ... Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ισπανικά πιστοποιητικό γέννησης πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό γέννησης Ισπανικά προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική πιστοποιητικό γέννησης πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό γέννησης Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Εσθονικά πιστοποιητικό διαζυγίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... Εσθονικά προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική πιστοποιητικό γάμου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό γάμου Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Λευκορωσίας πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου Λευκορωσίας προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Αλβανός διαβατήριο πιστοποιημένη μετάφραση Διαβατήριο Αλβανός προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
από Περσικό πιστοποιητικό γέννησης πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό γέννησης από Περσικό προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι