Μεταφράστε γάμο, γέννηση, πιστοποιητικά θανάτου και άλλα νομικά έγγραφα Ουκρανία στο Greek + πιστοποίηση, συμβολαιογράφο και ναυτιλία

Επειδή ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες απαιτούν πιστοποίηση και συμβολαιογραφική μετάφραση εγγράφων, μπορούμε να πιστοποιήσουμε και να επικυρώσουμε μεταφρασμένα έγγραφα κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η πιστοποίηση εγγράφων, όπως ορίζεται από έναν επίσημο ιστότοπο των ΗΠΑ, σημαίνει απλώς ότι υπογράφετε δήλωση ότι είμαστε αρμόδιοι για την εκτέλεση της μετάφρασης και ότι η μετάφραση είναι ακριβής.

Οι μεταφράσεις εγγράφων μπορούν να είναι συμβολαιογραφημένες από συμβολαιογράφο, εάν είναι απαραίτητο, επαληθεύοντας έτσι την αυθεντικότητα της μετάφρασης.

Πιστοποιητικά έγγραφα απαιτούνται σε αιτήσεις για εγγραφές γάμου, άδειες διαμονής, άδειες εργασίας, συνταξιοδοτικές παροχές και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Όλα τα μεταφρασμένα μας έγγραφα είναι διορθωμένα και επεξεργασμένα.

Τα ποσοστά για τα περισσότερα έγγραφα που εκδίδονται στη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλα κράτη της ΚΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που εκδίδονται στην πρώην ΕΣΣΔ, είναι σταθερά

Ουκρανός διδακτορικό δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Διδακτορικό δίπλωμα ... Ουκρανός προς την Αγγλικά
$99.98
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός αδεια οδήγησης πιστοποιημένη μετάφραση Αδεια οδήγησης Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός πιστοποιητικό γυμνασίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό γυμνασ... Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός εσσδ πιστοποιητικό γέννησης πιστοποιημένη μετάφραση ΕΣΣΔ Πιστοποιητικό γ... Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός ακαδημαϊκό αρχείο πιστοποιημένη μετάφραση Ακαδημαϊκό αρχείο Ουκρανός προς την Αγγλικά
$69.95
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα τριτοβάθμιας... Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός πιστοποιητικό διαζυγίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός δίπλωμα μάστερ ανώτατης εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα Μάστερ Ανώτα... Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός διαβατήριο πιστοποιημένη μετάφραση Διαβατήριο Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός πιστοποιητικό γάμου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό γάμου Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός αστυνομική εκκαθάριση πιστοποιημένη μετάφραση Αστυνομική εκκαθάριση Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός πιστοποιητικό υιοθεσίας πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό υιοθεσ... Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός κάρτα εγγραφής ανοσοποίησης πιστοποιημένη μετάφραση Κάρτα εγγραφής ανοσο... Ουκρανός προς την Αγγλικά
$59.95
Προσθήκη στο καλάθι