Μεταφράστε γάμο, γέννηση, πιστοποιητικά θανάτου και άλλα νομικά έγγραφα Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες στο Greek + πιστοποίηση, συμβολαιογράφο και ναυτιλία

Επειδή ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες απαιτούν πιστοποίηση και συμβολαιογραφική μετάφραση εγγράφων, μπορούμε να πιστοποιήσουμε και να επικυρώσουμε μεταφρασμένα έγγραφα κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η πιστοποίηση εγγράφων, όπως ορίζεται από έναν επίσημο ιστότοπο των ΗΠΑ, σημαίνει απλώς ότι υπογράφετε δήλωση ότι είμαστε αρμόδιοι για την εκτέλεση της μετάφρασης και ότι η μετάφραση είναι ακριβής.

Οι μεταφράσεις εγγράφων μπορούν να είναι συμβολαιογραφημένες από συμβολαιογράφο, εάν είναι απαραίτητο, επαληθεύοντας έτσι την αυθεντικότητα της μετάφρασης.

Πιστοποιητικά έγγραφα απαιτούνται σε αιτήσεις για εγγραφές γάμου, άδειες διαμονής, άδειες εργασίας, συνταξιοδοτικές παροχές και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Όλα τα μεταφρασμένα μας έγγραφα είναι διορθωμένα και επεξεργασμένα.

Τα ποσοστά για τα περισσότερα έγγραφα που εκδίδονται στη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλα κράτη της ΚΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που εκδίδονται στην πρώην ΕΣΣΔ, είναι σταθερά

 πιστοποιητικό γέννησης πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό γέννησης προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
 διαβατήριο πιστοποιημένη μετάφραση Διαβατήριο προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
 πιστοποιητικό διαζυγίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
 πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
 πιστοποιητικό γάμου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό γάμου προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι