Μεταφράστε γάμο, γέννηση, πιστοποιητικά θανάτου και άλλα νομικά έγγραφα Ρωσική Ομοσπονδία στο Greek + πιστοποίηση, συμβολαιογράφο και ναυτιλία

Επειδή ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες απαιτούν πιστοποίηση και συμβολαιογραφική μετάφραση εγγράφων, μπορούμε να πιστοποιήσουμε και να επικυρώσουμε μεταφρασμένα έγγραφα κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η πιστοποίηση εγγράφων, όπως ορίζεται από έναν επίσημο ιστότοπο των ΗΠΑ, σημαίνει απλώς ότι υπογράφετε δήλωση ότι είμαστε αρμόδιοι για την εκτέλεση της μετάφρασης και ότι η μετάφραση είναι ακριβής.

Οι μεταφράσεις εγγράφων μπορούν να είναι συμβολαιογραφημένες από συμβολαιογράφο, εάν είναι απαραίτητο, επαληθεύοντας έτσι την αυθεντικότητα της μετάφρασης.

Πιστοποιητικά έγγραφα απαιτούνται σε αιτήσεις για εγγραφές γάμου, άδειες διαμονής, άδειες εργασίας, συνταξιοδοτικές παροχές και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Όλα τα μεταφρασμένα μας έγγραφα είναι διορθωμένα και επεξεργασμένα.

Τα ποσοστά για τα περισσότερα έγγραφα που εκδίδονται στη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλα κράτη της ΚΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που εκδίδονται στην πρώην ΕΣΣΔ, είναι σταθερά

Ρωσική εσσδ πιστοποιητικό γέννησης πιστοποιημένη μετάφραση ΕΣΣΔ Πιστοποιητικό γ... Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική πιστοποιητικό γέννησης πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό γέννησης Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική πιστοποιητικό γάμου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό γάμου Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική πιστοποιητικό υιοθεσίας πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό υιοθεσ... Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική ακαδημαϊκό αρχείο πιστοποιημένη μετάφραση Ακαδημαϊκό αρχείο Ρωσική προς την Αγγλικά
$69.95
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική πιστοποιητικό γυμνασίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό γυμνασ... Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική αδεια οδήγησης πιστοποιημένη μετάφραση Αδεια οδήγησης Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική διδακτορικό δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Διδακτορικό δίπλωμα ... Ρωσική προς την Αγγλικά
$99.98
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική δίπλωμα ειδικής ανώτατης εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα Ειδικής Ανώτ... Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική διπλωματικό δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Διπλωματικό δίπλωμα ... Ρωσική προς την Αγγλικά
$99.00
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα τριτοβάθμιας... Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική παράρτημα διπλώματος ειδίκευσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Παράρτημα Διπλώματος... Ρωσική προς την Αγγλικά
$99.95
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική δίπλωμα μάστερ ανώτατης εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα Μάστερ Ανώτα... Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική κάρτα εγγραφής ανοσοποίησης πιστοποιημένη μετάφραση Κάρτα εγγραφής ανοσο... Ρωσική προς την Αγγλικά
$59.95
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική αστυνομική εκκαθάριση πιστοποιημένη μετάφραση Αστυνομική εκκαθάριση Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι