Μετάφραση Εκπαιδευτικός έγγραφα από όλο τον κόσμο + συμβολαιογράφο στις ΗΠΑ

Επειδή ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες απαιτούν πιστοποίηση και συμβολαιογραφική μετάφραση εγγράφων, μπορούμε να πιστοποιήσουμε και να επικυρώσουμε μεταφρασμένα έγγραφα κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η πιστοποίηση εγγράφων, όπως ορίζεται από έναν επίσημο ιστότοπο των ΗΠΑ, σημαίνει απλώς ότι υπογράφετε δήλωση ότι είμαστε αρμόδιοι για την εκτέλεση της μετάφρασης και ότι η μετάφραση είναι ακριβής.

Οι μεταφράσεις εγγράφων μπορούν να είναι συμβολαιογραφημένες από συμβολαιογράφο, εάν είναι απαραίτητο, επαληθεύοντας έτσι την αυθεντικότητα της μετάφρασης.

Πιστοποιητικά έγγραφα απαιτούνται σε αιτήσεις για εγγραφές γάμου, άδειες διαμονής, άδειες εργασίας, συνταξιοδοτικές παροχές και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Όλα τα μεταφρασμένα μας έγγραφα είναι διορθωμένα και επεξεργασμένα.

Τα ποσοστά για τα περισσότερα έγγραφα που εκδίδονται στη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλα κράτη της ΚΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που εκδίδονται στην πρώην ΕΣΣΔ, είναι σταθερά

Στίλβωση συμπλήρωμα διπλώματος πιστοποιημένη μετάφραση Συμπλήρωμα διπλώματος Στίλβωση προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Στίλβωση συμπλήρωμα διπλώματος 2 πιστοποιημένη μετάφραση Συμπλήρωμα διπλώματο... Στίλβωση προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Στίλβωση πιστοποιητικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό δευτερ... Στίλβωση προς την Αγγλικά
$36.97
Προσθήκη στο καλάθι
Τσέχος δίπλωμα πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα Τσέχος προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Τσέχος συμπλήρωμα διπλώματος πιστοποιημένη μετάφραση Συμπλήρωμα διπλώματος Τσέχος προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός διδακτορικό δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Διδακτορικό δίπλωμα ... Ουκρανός προς την Αγγλικά
$99.98
Προσθήκη στο καλάθι
Βούλγαρος πιστοποιητικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό δευτερ... Βούλγαρος προς την Αγγλικά
$36.97
Προσθήκη στο καλάθι
Στίλβωση δίπλωμα πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα Στίλβωση προς την Αγγλικά
$53.98
Προσθήκη στο καλάθι
Εσθονικά πιστοποιητικό συμπλήρωσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό συμπλή... Εσθονικά προς την Αγγλικά
$36.97
Προσθήκη στο καλάθι
Εσθονικά δίπλωμα μεταπτυχιακού τίτλου πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα μεταπτυχιακο... Εσθονικά προς την Αγγλικά
$36.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική διδακτορικό δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Διδακτορικό δίπλωμα ... Ρωσική προς την Αγγλικά
$99.98
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική ακαδημαϊκό αρχείο πιστοποιημένη μετάφραση Ακαδημαϊκό αρχείο Ρωσική προς την Αγγλικά
$69.95
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα τριτοβάθμιας... Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός δίπλωμα μάστερ ανώτατης εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα Μάστερ Ανώτα... Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Λιθουανικά πτυχίο πανεπιστημίου πιστοποιημένη μετάφραση Πτυχίο πανεπιστημίου Λιθουανικά προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική δίπλωμα ειδικής ανώτατης εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα Ειδικής Ανώτ... Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι