Μετάφραση Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έγγραφα από όλο τον κόσμο + συμβολαιογράφο στις ΗΠΑ

Επειδή ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες απαιτούν πιστοποίηση και συμβολαιογραφική μετάφραση εγγράφων, μπορούμε να πιστοποιήσουμε και να επικυρώσουμε μεταφρασμένα έγγραφα κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η πιστοποίηση εγγράφων, όπως ορίζεται από έναν επίσημο ιστότοπο των ΗΠΑ, σημαίνει απλώς ότι υπογράφετε δήλωση ότι είμαστε αρμόδιοι για την εκτέλεση της μετάφρασης και ότι η μετάφραση είναι ακριβής.

Οι μεταφράσεις εγγράφων μπορούν να είναι συμβολαιογραφημένες από συμβολαιογράφο, εάν είναι απαραίτητο, επαληθεύοντας έτσι την αυθεντικότητα της μετάφρασης.

Πιστοποιητικά έγγραφα απαιτούνται σε αιτήσεις για εγγραφές γάμου, άδειες διαμονής, άδειες εργασίας, συνταξιοδοτικές παροχές και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Όλα τα μεταφρασμένα μας έγγραφα είναι διορθωμένα και επεξεργασμένα.

Τα ποσοστά για τα περισσότερα έγγραφα που εκδίδονται στη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλα κράτη της ΚΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που εκδίδονται στην πρώην ΕΣΣΔ, είναι σταθερά

Τσέχος δίπλωμα πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα Τσέχος προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Εσθονικά δίπλωμα μεταπτυχιακού τίτλου πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα μεταπτυχιακο... Εσθονικά προς την Αγγλικά
$36.97
Προσθήκη στο καλάθι
Στίλβωση δίπλωμα πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα Στίλβωση προς την Αγγλικά
$53.98
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός ακαδημαϊκό αρχείο πιστοποιημένη μετάφραση Ακαδημαϊκό αρχείο Ουκρανός προς την Αγγλικά
$69.95
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα τριτοβάθμιας... Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική δίπλωμα ειδικής ανώτατης εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα Ειδικής Ανώτ... Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Λιθουανικά πτυχίο πανεπιστημίου πιστοποιημένη μετάφραση Πτυχίο πανεπιστημίου Λιθουανικά προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Λευκορωσίας δίπλωμα μεταπτυχιακού τίτλου πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα μεταπτυχιακο... Λευκορωσίας προς την Αγγλικά
$36.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός δίπλωμα μάστερ ανώτατης εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα Μάστερ Ανώτα... Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Λετονίας δίπλωμα μεταπτυχιακού τίτλου πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα μεταπτυχιακο... Λετονίας προς την Αγγλικά
$36.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα τριτοβάθμιας... Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική παράρτημα διπλώματος ειδίκευσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Παράρτημα Διπλώματος... Ρωσική προς την Αγγλικά
$99.95
Προσθήκη στο καλάθι
Σλοβάκος δίπλωμα πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα Σλοβάκος προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική δίπλωμα μάστερ ανώτατης εκπαίδευσης πιστοποιημένη μετάφραση Δίπλωμα Μάστερ Ανώτα... Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι