Μετάφραση Αδεια οδήγησης έγγραφα από όλο τον κόσμο + συμβολαιογράφο στις ΗΠΑ

Επειδή ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες απαιτούν πιστοποίηση και συμβολαιογραφική μετάφραση εγγράφων, μπορούμε να πιστοποιήσουμε και να επικυρώσουμε μεταφρασμένα έγγραφα κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η πιστοποίηση εγγράφων, όπως ορίζεται από έναν επίσημο ιστότοπο των ΗΠΑ, σημαίνει απλώς ότι υπογράφετε δήλωση ότι είμαστε αρμόδιοι για την εκτέλεση της μετάφρασης και ότι η μετάφραση είναι ακριβής.

Οι μεταφράσεις εγγράφων μπορούν να είναι συμβολαιογραφημένες από συμβολαιογράφο, εάν είναι απαραίτητο, επαληθεύοντας έτσι την αυθεντικότητα της μετάφρασης.

Πιστοποιητικά έγγραφα απαιτούνται σε αιτήσεις για εγγραφές γάμου, άδειες διαμονής, άδειες εργασίας, συνταξιοδοτικές παροχές και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Όλα τα μεταφρασμένα μας έγγραφα είναι διορθωμένα και επεξεργασμένα.

Τα ποσοστά για τα περισσότερα έγγραφα που εκδίδονται στη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλα κράτη της ΚΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που εκδίδονται στην πρώην ΕΣΣΔ, είναι σταθερά

Βούλγαρος αδεια οδήγησης πιστοποιημένη μετάφραση Αδεια οδήγησης Βούλγαρος προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Στίλβωση αδεια οδήγησης πιστοποιημένη μετάφραση Αδεια οδήγησης Στίλβωση προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός αδεια οδήγησης πιστοποιημένη μετάφραση Αδεια οδήγησης Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Τσέχος αδεια οδήγησης πιστοποιημένη μετάφραση Αδεια οδήγησης Τσέχος προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Εσθονικά αδεια οδήγησης πιστοποιημένη μετάφραση Αδεια οδήγησης Εσθονικά προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Λετονίας αδεια οδήγησης πιστοποιημένη μετάφραση Αδεια οδήγησης Λετονίας προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Κιργκιζ αδεια οδήγησης πιστοποιημένη μετάφραση Αδεια οδήγησης Κιργκιζ προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Λιθουανικά αδεια οδήγησης πιστοποιημένη μετάφραση Αδεια οδήγησης Λιθουανικά προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική αδεια οδήγησης πιστοποιημένη μετάφραση Αδεια οδήγησης Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Σλοβάκος αδεια οδήγησης πιστοποιημένη μετάφραση Αδεια οδήγησης Σλοβάκος προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι