Μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγίου έγγραφα από όλο τον κόσμο + συμβολαιογράφο στις ΗΠΑ

Επειδή ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες απαιτούν πιστοποίηση και συμβολαιογραφική μετάφραση εγγράφων, μπορούμε να πιστοποιήσουμε και να επικυρώσουμε μεταφρασμένα έγγραφα κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η πιστοποίηση εγγράφων, όπως ορίζεται από έναν επίσημο ιστότοπο των ΗΠΑ, σημαίνει απλώς ότι υπογράφετε δήλωση ότι είμαστε αρμόδιοι για την εκτέλεση της μετάφρασης και ότι η μετάφραση είναι ακριβής.

Οι μεταφράσεις εγγράφων μπορούν να είναι συμβολαιογραφημένες από συμβολαιογράφο, εάν είναι απαραίτητο, επαληθεύοντας έτσι την αυθεντικότητα της μετάφρασης.

Πιστοποιητικά έγγραφα απαιτούνται σε αιτήσεις για εγγραφές γάμου, άδειες διαμονής, άδειες εργασίας, συνταξιοδοτικές παροχές και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Όλα τα μεταφρασμένα μας έγγραφα είναι διορθωμένα και επεξεργασμένα.

Τα ποσοστά για τα περισσότερα έγγραφα που εκδίδονται στη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλα κράτη της ΚΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που εκδίδονται στην πρώην ΕΣΣΔ, είναι σταθερά

Ισπανικά πιστοποιητικό διαζυγίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... Ισπανικά προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Εσθονικά πιστοποιητικό διαζυγίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... Εσθονικά προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Αλβανός πιστοποιητικό διαζυγίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... Αλβανός προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
από Περσικό πιστοποιητικό διαζυγίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... από Περσικό προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Πορτογαλικά πιστοποιητικό διαζυγίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... Πορτογαλικά προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Αγγλικά πιστοποιητικό διαζυγίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... Αγγλικά προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Αγγλικά πιστοποιητικό διαζυγίου της αριζόνα πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... Αγγλικά προς την Αγγλικά
$54.99
Προσθήκη στο καλάθι
Αγγλικά πιστοποιητικό διαζυγίου της αλάσκα πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... Αγγλικά προς την Αγγλικά
$54.99
Προσθήκη στο καλάθι
Αγγλικά πιστοποιητικό διαζυγίου του αρκάνσας πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... Αγγλικά προς την Αγγλικά
$54.99
Προσθήκη στο καλάθι
Ουκρανός πιστοποιητικό διαζυγίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... Ουκρανός προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Κιργκιζ πιστοποιητικό διαζυγίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... Κιργκιζ προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
αραβικός πιστοποιητικό διαζυγίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... αραβικός προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Αγγλικά πιστοποιητικό διαζυγίου της αλαμπάμα πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... Αγγλικά προς την Αγγλικά
$54.99
Προσθήκη στο καλάθι
Λευκορωσίας πιστοποιητικό διαζυγίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... Λευκορωσίας προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
Καταλανικά πιστοποιητικό διαζυγίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... Καταλανικά προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
αραβικός πιστοποιητικό διαζυγίου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό διαζυγ... αραβικός προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι