Μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου έγγραφα από όλο τον κόσμο + συμβολαιογράφο στις ΗΠΑ

Επειδή ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες απαιτούν πιστοποίηση και συμβολαιογραφική μετάφραση εγγράφων, μπορούμε να πιστοποιήσουμε και να επικυρώσουμε μεταφρασμένα έγγραφα κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η πιστοποίηση εγγράφων, όπως ορίζεται από έναν επίσημο ιστότοπο των ΗΠΑ, σημαίνει απλώς ότι υπογράφετε δήλωση ότι είμαστε αρμόδιοι για την εκτέλεση της μετάφρασης και ότι η μετάφραση είναι ακριβής.

Οι μεταφράσεις εγγράφων μπορούν να είναι συμβολαιογραφημένες από συμβολαιογράφο, εάν είναι απαραίτητο, επαληθεύοντας έτσι την αυθεντικότητα της μετάφρασης.

Πιστοποιητικά έγγραφα απαιτούνται σε αιτήσεις για εγγραφές γάμου, άδειες διαμονής, άδειες εργασίας, συνταξιοδοτικές παροχές και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Όλα τα μεταφρασμένα μας έγγραφα είναι διορθωμένα και επεξεργασμένα.

Τα ποσοστά για τα περισσότερα έγγραφα που εκδίδονται στη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλα κράτη της ΚΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που εκδίδονται στην πρώην ΕΣΣΔ, είναι σταθερά

Ισπανικά πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου Ισπανικά προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Λευκορωσίας πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου Λευκορωσίας προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι
από Περσικό πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου από Περσικό προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Στίλβωση πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου Στίλβωση προς την Αγγλικά
$46.97
Προσθήκη στο καλάθι
Αγγλικά πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου Αγγλικά προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Αλβανός πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου Αλβανός προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Αγγλικά πιστοποιητικό θανάτου της αλαμπάμα πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτο... Αγγλικά προς την Αγγλικά
$54.99
Προσθήκη στο καλάθι
Αγγλικά πιστοποιητικό θανάτου της γιούτα πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτο... Αγγλικά προς την Αγγλικά
$54.99
Προσθήκη στο καλάθι
Τσέχος πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου Τσέχος προς την Αγγλικά
$46.97
Προσθήκη στο καλάθι
Πορτογαλικά πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου Πορτογαλικά προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Αγγλικά πιστοποιητικό θανάτου της αλάσκας πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτο... Αγγλικά προς την Αγγλικά
$54.99
Προσθήκη στο καλάθι
Βούλγαρος πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου Βούλγαρος προς την Αγγλικά
$46.97
Προσθήκη στο καλάθι
Εσθονικά πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου Εσθονικά προς την Αγγλικά
$46.97
Προσθήκη στο καλάθι
Αγγλικά πιστοποιητικό θανάτου της αριζόνα πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτο... Αγγλικά προς την Αγγλικά
$54.99
Προσθήκη στο καλάθι
αραβικός πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου αραβικός προς την Αγγλικά
$49.99
Προσθήκη στο καλάθι
Ρωσική πιστοποιητικό θανάτου πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικό θανάτου Ρωσική προς την Αγγλικά
$26.97
Προσθήκη στο καλάθι